2017.092.1 113906-Foto-breigroep-voor-websiteDe gemeente Voerendaal heeft een ideeënwedstrijd uitgeschreven om `eenzaamheid` te voorkomen of te verminderen.Cisca Keijmis is uitgeroepen tot   `Ambassadeur tegen eenzaamheid` van de Gemeente Voerendaal. Zij gaat breigroepen opzetten in de vier wijkcentra`s met als doel warme   kleding te breien voor het arme en koude   Siberië. De Gemeente Voerendaal ondersteunt   financieel het project.. In het wijkcentrum `Kunderhoes`  is reeds een groep  gestart  zoals u ziet op de foto. Het resultaat mag er zijn.   De `Stichting Warm Hart voor Siberië` zorgt   dat de   goederen ter plaatse komen, waar ze   worden uitgedeeld aan de straat en rioolkinderen in de missies van de `gemeenschap van de Familie van Maria~in Siberië. Frans Jozef. Keijmis, Pater Petrus Canisius Opus J.S.S. is lid van deze gemeenschap.  

 

Scherbakty 17 april 2017. Lieve vrienden en weldoeners uit Nederland. "Christos Waskres ! Waistinu Waskres !" "De Heer is opgestaan ! Hij is waarlijk opgestaan !" Hoe hoeveel troost schenkt ons toch het Geloof vooral als men ziet, dat de duisternis steeds groter lijkt te worden. Bij ons in Kazachstan zijn de prijzen weer enorm gestegen en zo lijden mensen echt honger. De kou, min 35 tot 50 graden, ,die de brandstof in de winter zo verslonden had, en het sterke griepvirus wat medicijnen vereist, laat geen geld over voor levensmiddelen, laat staan voor kleren. Onlangs waren wij bij een gezin, waarvan de kinderen dagelijks onze gaarkeuken bezoeken. Het huis is zeer klein, arm, maar alles geordend en zeer schoon. De moeder zorgt alleen voor haar drie kinderen in de leeftijd van zes tot 14 jaar. Als wij vernamen, dat alle drie kinderen ziek zijn en mamma (Natasja) ondanks koorts toch gaat werken om geld te verdienen, omdat er geen brood meer in huis was, laat staan de medicijnen, zijn wij meteen op weg gegaan om voedselhulp en medicijnen te brengen. Dank zij hulp van zoveel vrienden en weldoeners konden we voor dit gezin zelfs brandstof kopen. Toen één van onze gelovigen van de nood hoorde, ging ze meteen op weg naar de winkel om eieren, olie, vlees, en thee, voor dit gezin te kopen. dat heeft onze missionarissen zeer verheugd omdat wij weten dat het nog enige tijd duurt tot het volgende minimum loon voor deze vrouw er is. Wat een zegen als arme mensen nog armere helpen! Juist kinderen uit zulke gezinnen kunnen wij dan ook de uw prachtige kleding verder geven. zo kunnen wij alleen weer Gods rijke zegen wensen voor uw ondersteuning die het ons mogelijk maakt veel goeds te doen en hulp te bieden. Samen met de kinderen sluiten wij uw zorgen in onze dagelijkse gebeden mee in,

In grote dankbaarheid, uw missionarissen uit Scherbakty.

16 maart 2017 brachten wij 8 grote dozen met zomerkleding naar Aachen voor verder vervoer met BPD express naar onze missieposten in Scherbakty en Ust-Kaminogorsk in Kazachstan. Totale kosten voor vervoer € 557,84

22 maart 2017 brachten wij 350 bananendozen met beddengoed, schoeisel en kleding voor volwassenen, kinderen en babys. Breigoed voor kinderen en babys, naar ons depot in Ahrück /  Duitsland voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Philipp Schönenberger, in Ukraine, Litouwen, Roemenië en Rusland, voor de allerarmste gezinnen. Totale kosten voor vervoer € 545,00

10 juli 2017 brachten wij weer 360 bananendozen met kleding enz. naar ons kleding depot in Ahrbrück / Duitsland, voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Philipp Schönenberger.  Totale kosten € 522,55

Juli 2017 Is Cisca. Keijmis - Linthorst secretaris van Warm Hart voor Siberië, vanuit het project "Ideeënwedstrijd Eenzaamheid, wat doe jij eraan?"  uitgeroepen tot  "Ambassadeur tegen eenzaamheid van de Gemeente Voerendaal." door het opsporen van eenzamen met als doel hen te laten breien voor de straatkinderen in het arme en koude Siberië, waar het kan vriezen tot wel 55 graden onder nul.

 15 september 2017 brachten wij weer 8 grote dozen met winterkleding naar Aachen voor verder vervoer met BPD express naar onze missieposten in Scherbakty en Ust-Kaminogorsk. Totale kosten € 438,96 ( € 3,39 per kilo.) (Een gift voor deze kosten van vervoer is zeer welkom.) Eind oktober zijn 4 dozen aangekomen in de missiepost van Ust-Kamenogorsk en 4 in Scherbakty.

Huis aan huis collecte in de Gemeente Voerendaal vanaf 23 t/m  28 oktober 2017 ook uw financiële gift hebben wij hard nodig.    Opbrengst € 1.666,67 Hartelijke dank. 

6 november 2017 brachten wij weer 360  bananedozen met winterkleding enz. naar ons kleding depot in Ahrbrück / Duitsland voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Phipp, Schönenberger in de Ukraine, Litouwen en Roemenië, voor de allerarmste gezinnen, de zwakken en zieken. Milde gevers wij kunnen uw financiële steun niet missen, willen wij het vervoer en inkopen van goederen en klaarmaken van Kerstpaketten kunnen blijven betalen. Totale kosten voor vervoer € 500

Subcategories

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2016

                                                                                                        2016                                                  2015

                                                                                                              €                                                        €

Ontvangen   

 

Algemene Giften                                                                      6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                                  976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                           0,00                                                     0,00

Totaal                                                                             (A)    7.714,63                                    (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                   80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                             (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                   (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                       -195,29                                                1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                        896,66                                                      0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                    0,00                                                  987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                         896,66                                               -987,70

                                                                                                     701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

                                                                                 2016                                       2015

                                                                                         €                                              €

 

Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen                 4.404,30                                             5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                               2.103,67                                             2.059,68

Interest                                                                                            0,00                                                    0,00

                                                                                                 6.507,97                                             7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      336,42                                                  208,63

Financiële steun                                                                     2.000,00                                               2.000,00

Inkoop goederen                                                                    2.126,87                                               1.433,66

Transport- en portokosten                                                      2.239,97                                               2.645,44                                               

                                                                                               6.703,26                                                6.287,73

Saldo baten en lasten                                         -195,29                                               1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                                                             31-12-2016                                           31-12-2015                             31-12-2014

                                                                                                             €                                                           €                                              €

Activa                                                                     

Vlottende activa

Kas                                                                                              244.69                                                307.45                                    1.026.54

Rabobank                                                                                 7.721,38                                             6.957,25                             v    5.740,85  

Vorderingen                                                                                    0,00                                                    0,00                                           0,00

                                                                                                  7.966,07                                             7.264,70                                    6,767,39

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                        7.264,70                                            5.779,69                                       2.218,24

Bestemming resultaat                                                                   0,00                                                   0,00                                              0,00

Baten en lasten 2016 / 2015 resp.2014                                   -195,29                                             1.485,01                                       3.561,45

Totaal                                                                                        7.069,41                                            7.264,70                                       5.779,69

 

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        896,66                                                   0,00                                           987,70

                                                                                                  7.966,07                                            7.264,70                                        6.767,39