Lieve vrienden en weldoeners,                                           25 maart 2015

In de Oekraine rusten op het ogenblik de wapens. De ellende van de bevolking in het Donbass-gebied en de gevolgen van de verwoesting door de oorlog zijn overal zichtbaar. 1.8 miljoen mensen moesten hun woning verlaten en vonden een schuilplaats in kelders zonder licht, verwarming en water. Ze zijn naar Rusland of West-Oekraine gevlucht, waar ze in houten barakken zonder verwarming ondergebracht werden, Vele vluchtelingen keren nu weer naar hun verwoeste huizen terug. De handel ligt stil en de prijzen van levensmiddelen zijn twee tot drievoudig gestegen. Het gas werd 300% duurder, en de stroom kost het dubbele. Pensioenen worden sinds maanden niet meer uitgekeerd. Veel ouderen, kinderen en gezinnen hebben honger en 1.7 miljoen kinderen lijden onder angst, kou, verwaarlozing, tekort aan voeding, medicijnen en onderwijs.Daarom verrasten we al deze mensen, met een ruimhartig levensmiddelenpakket, we zouden ze graag vaker geven..

Eén van de vele projecten die wij gaan verwezenlijken is een kinderdagcentrum in het zuiden van Kiëv:  Om  de toenemende behoefte aan verzorgingsplaatsen voor kinderen te dekken. In de directe buurt moet een magazijn met sociaal station ontstaan, zodat we de stroom aan hulpgoederen uit west-europa direct aan de verarmde landsbevolking kunnen afgeven.

We willen graag alle weldoeners en medewerkers voor hun royale en daadkrachtige ondersteuning bedanken. Samen met hen mogen wij in de vorm van veelvoudige humanitaire projecten zichtbare tekenen van barmhartigheid tonen in een wereld, die naar liefde en medegevoel snakt.

Pater Rolf-Philipp  Schönenberger.

22 januari 2015 werd de opbrengst van de Adventsactie 2014 voor het kindertehuis € 4000,00 via de Rabobank  overgemaakt aan pater Bonaventura (Garofalo Matthew James)  hoofd van de missie post in Scherbakty.

11 februari 2015 brachten wij zo'n 250 bananendozen, met kleding (o.a. gebreid), schoenen, dekbedden, dekens en medische middelen naar de opslagcentrale in Ahrbrück Duitsland voor verder vervoer naar Oekraïne, waar Pater Rolf Philipp Schönenberger toestemming had van de autoriteiten voor vervoer tot in het oorlogs gebied, waar de slachtoffers en hulpverleners dringend behoefte aan hadden.

23 maart 2015  werden 8 grote dozen van 25 kg iinhoud aan kleding, schoenen e.d. naar Aachen gebracht voor verder transport via  BDP EXPRESS naar Kazachstan, 4 dozen voor de missie in Scherbakty en 4 dozen voor de missie in Ust-Kamenogorsk. Kosten € 50,00 per doos.

31 mei 2015 hebben wij tijdens een ontmoeting in Düsseldorf Duitsland aan Pater Francesco DePuydt verantwoordelijke voor de missiepost in Ust-Kamenogorsk in Kazachstan € 2000,00 persoonlijk overhandigd, voor de allerarmsten in hun missie.

20 juni  2015 brachten we 250 bananendozen met kleding en medische middelen naar de centrale opslagruimte in Arhbrück Duitsland voor verder vervoer naar de Orkraïne en Roemenië. voor de missieposten van Pater Rolf Philipp Schönenberg. Kosten vervoer ruim € 500,00

5 augustus 2015 een "Liefdevolle gift" € 50 voor de arme kindjes in de missie, van onze dopeling Lisa. Paffen.

19 t/m 24 oktober 2015 collecte gemeente Voerendaal opbrengst € 2.006,32.

28 oktober 2015 werden voor de derde keer dit jaar  275 bananendozen met kleding, schoenen en medische middelen naar  de centrale opslagruimte in Ahrbrük Duitsland gebracht voor verder vervoer naar de Oekraïne en Roemenië.              Kosten € 525,00

16 november 2015 brachten wij 10 grote dozen van gemiddeld 25 kg.aan kleding, schoenen e.d.  naar Aachen voor verder transport via BDP EXPRESS naar Kazachstan: 5 dozen voor de missie in Scherbakty en 5 dozen voor de missie in Ust-Kamengorsk. Kosten ongeveer € 50,00 per doos. In totaal € 534,10. Deze dozen zijn nog juist voor Kerstmis aangekomen, en met vreugde ontvangen, voor Kerstcadeau's.

 

„De werken van naastenliefde zijn niets anders dan een overstromen van Gods liefde, die in ons is. Hoe dieper iemand met God verbonden is, hoe meer houdt hij van de naaste.” - Moeder Teresa


Kazakstan 28 januari 2015
Beste vrienden en weldoeners in Nederland! Deze dank komt uit het verre Kazakstan tot u naar Nederland!


Wij willen u allen van harte danken voor de gulle hulp, die u ons door deze adventsactie heeft laten doen toekomen. U weet, dat vooral de winter in Kazakstan gepaard gaat met grote nood. Deze week hadden we tot -43 °C en men zou denken, dat niemand zijn huis vrijwillig verlaat, als dit niet absoluut noodzakelijk is. Vele hulpbehoevenden worden echter door de nood daartoe gedwongen en juist in deze koude dagen komen vele armen met de meest verschillende verzoeken naar ons toe.

Gisteren bijvoorbeeld kwam huilend een moeder, die haar vijf kinderen alleen moet opvoeden aan onze deur, haar drie jongste kinderen zien we regelmatig in onze kindergaarkeuken. Omdat ze haar huurachterstand niet meer kon betalen, dreigde haar verhuurster, hen uit het huis te zetten, als ze haar het geld niet onmiddellijk zou geven.

De adventsactie die in 2014 in de St. Josephparochie Heerlerbaan - Heerlen werd gehouden voor het kindertehuis in Scherbakty / Kazachstan (zie foto rechts) door onze stichting, heeft een totaal bedrag van € 2.507,56 opgebracht. Het Missiebureau van het Bisdom Roermond heeft dit bedrag aangevuld tot € 4.000,00.  Namens de missionarissen van de Familie van Maria en de kinderen van het tehuis, dankt de stichting alle milde gevers van het: Missiebureau van het Bisdom Roermond, St. Josephkerk, L.K.V. , St. Elisabethkapel, Parc Imstenrade en zij die via bank of particulier hun donatie overmaakten.         Penningmeester W. Keijmis  /  diaken.

De Stichting Warm Hart voor Siberië en onze missionarissen,

wensen alle  vrienden en weldoeners een gezegend en liefdevol 2015

Subcategorieën

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2017

                                                                                                     2017                                                     2016                                                   2015

                                                                                                           €                                                        €                                                         €

Ontvangensten   

 

Algemene Giften                                                                      5.623,20                                            6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                               2.000,00                                               976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                            0,00                                                   0,00                                                     0,00

Totaal                                                                                (A)   7.623,20                                   (A)    7.714,63                                   (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                              4.110,56                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                1.015,78                                                  80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                                (B)    5.126,34                                   (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                      (A-B)    2.496,86                               (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                          1.512,64                                               -195,29                                             1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                         1.880,88                                                896,66                                                          0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                   896,66                                                    0,00                                                      987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                            984,22                                               896,66                                               -987,70

                                                                                                     2.496,86                                               701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

                                                                                2017                                                         2016                                                   2015

                                                                                       €                                                                €                                                          €

 Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen              3.782,50                                                   4.404,30                                               5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                            1.690,70                                                    2.103,67                                               2.059,68

Interest                                                                                         0,00                                                           0,00                                                       0,00

                                                                                              5.473,20                                                    6.507,97                                                7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      255,08                                                       336,42                                                 208,63

Financiële steun                                                                            0,00                                                    2.000,00                                              2.000,00

Inkoop goederen                                                                     1.812,31                                                    2.126,87                                             1.433,66

Transport- en portokosten                                                       1.893,17                                                    2.239,97                                             2.645,44                                               

                                                                                                3.960,56                                                    6.703,26                                              6.287,73

Saldo baten en lasten                                          1.512,64                                           -195,29                                              1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2017                                              

 

                                                                                                        2017                                            2016                             2015                                         

                                                                                                              €                                                   €                                   €                             

 Activa                                                                                  

Vlottende activa

 

Kas                                                                                                581,16                                          244.69                         307,45                                                        Rabobank                                                             9.881,77                                        7.721,38                     6.957,25                                             

Vorderingen                                                                                      0,00                                                0,00                            0.00                                                                                                                                  10.462,93                                         7.966,07                    7.264,70                                             

 

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                           7.069,41                                         7.264,70                   5.779,69                                         

Bestemming resultaat                                                                      0,00                                                 0,00                         0,00                                           

Baten en lasten 2014 resp 2013                                                1.512,64                                             -195,29                  1.485,01                                                                                                                                     8.582.05                                            7.069,41                 7.264,70                                                               

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        1.880,88                                             896,66                           0,00                                                                                                                                   10.462,93                                          7.966,07                    7.264,70