Op 12 februari 2014 brachten wij zo'n 200 bananendozen, met kleding (o.a gebreid) schoenen, dekbedden en  dekens naar de opslagcentrale in Ahrbruck in Duitsland voor verder vervoer naar Oekraïne, waar pater Rolf-Philipp Schönenberger toestemming had gekregen  voor vervoer in het oorlogsgebied.

Op 20 maart werden acht grote dozen van zo'n 25 kg. naar Aachen gebracht voor transport via BDP EXPRESS naar Kazachstan, duur van vervoer zo'n drie tot zes weken, kort voor Pasen zijn deze dozen bij de twéé missieposten ter plaatse afgeleverd. Vanaf 2007 zijn nog alle goederen aangekomen.

Op 22 september verstuurden wij wederom wij acht grote dozen via Aachen naar onze twee missies in Scherbakty en Ust-Kamenogorsk in Kazachstan. Bericht van aankomst  op 21 oktober is inmiddels in goede staat aangekomen.

Op 24 september zijn wij met onze trouwe vriend Diaken Paul-Heinz. Erbel, bestuurslid met een 16 kuub auto vol  mooie goederen naar onze opslagcentrale in Ahrbruck in de Eifel gegaan, een deel van de goederen worden gebruikt voor het aanvullen van zo'n 1000 kerstpakketten.

Op 4 april, 23 juni en 17 november heeft de "Stichting Samen Delen" in totaal  ongeveer 48 kubiekemeter aan goederen bij ons opgehaald voor sortering, vervoer en verdeling in Polen en Litouwen.

De 30e nov. 2014 openden wij de ADVENTSACTIE in de St. Josephparochie  en de St. Elisabethkapel Parc Imstenrade Heerlen voor het kindertehuis in Scherbakty in Kazachstan.

Beste  Mama en Papa Keijmis en alle weldoeners!

"Christos Woskres ! Woistinu Woskres!"

"De Heer is verrezen! Hij is werkelijk verrezen!"

 

Deze vreugdevolle Paasgroet klinkt nu overal onder de christenen van Kazakstan. Ook u willen wij deze zegenwens doen toekomen en u daarmee heel de vreugde en alle genade  van de verrezen Heiland wensen.

Wij zijn zo rijkelijk overladen door uw actieve naastenliefde, die ontspringt aan de liefde tot God. We waren zo blij met de vier pakketten van u met de wondermooie inhoud!! We vielen van de ene verbazing in de andere. U hebt ons daarmee enorm veel plezier gedaan, van ganser harte enorm veel dank! De pakketten zijn twee dagen geleden bij ons aangekomen en wij zullen al deze geweldige kinderschoenen en kinderkleding doorgeven aan noodlijdende gezinnen. Sommige spullen hebben wij al geschonken en de blijdschap van de gezinnen was groot. Wat ons echt raakte was dat alles met zoveel liefde en zo netjes was ingepakt. Ieder schoentje had ook bijpassende sokjes! Wij waarderen dit zeer en moge God het u lonen! Misschien weet u uit onze missieberichten al van onze voortdurende 'schoenennood' in Kazakstan.

Daarom nogmaals een extra bedankje voor de vele zomerschoenen voor de kinderen.

Bericht uit de Missie van Oest-Kamenogorsk  Kerstmis 2013

Lieve familie Keijmis, alle lieve, trouwe vrienden en weldoeners.

Hartelijk dank uit het diepst van ons hart voor de mooie pakketten die we van u hebben ontvangen.
Dank voor de mooie kleding, voor alle gebreide spullen, de warme schoenen, winterjassen en beddengoed, sokken, handschoenen, mutsen en alles wat u met zo veel liefde hebt bijgevoegd. Alles is zeer goed aangekomen. Zoals jullie weten, dragen we hier in Oest-Kamenogorsk ook zorg voor de daklozen. Ze bezoeken ons, krijgen een warme maaltijd en als ze het nodig hebben ook wat van de kleding.
Deze week waren er meerdere gevallen waar het echt pijn doet deze mensen te zien. Laat in de middag, toen de keuken voor de daklozen al gesloten was, kwam een man naar ons toe en vroeg om iets te eten en zich om te mogen kleden. Hij sprak nauwelijks en kon eigenlijk ook geen normaal gesprek meer voeren. Dat was niet omdat hij had gedronken, maar omdat hij te zwak was om te spreken. Hij kon de antwoorden op onze vragen niet meer overdenken noch onder woorden brengen. Wij gaven hem iets warms te eten en namen hem mee naar ons caritashuis, waar we hem schone kleding gaven. Hij had bijna drie kwartier nodig om zich om te kleden, zo erg was hij er aan toe. In zijn ogen was niet veel leven te herkennen en eigenlijk leefde hij maar nauwelijks.
De volgende dag hadden we een vergelijkbaar geval. Een moeder bezocht ons met haar misschien achtienjarige zoon. Hen was aan te zien dat ze al lang op de straat leefden en de kleding die ze droegen, kon men geen kleding meer noemen, omdat ze zo kapot en vuil was. Ook voor hen beiden vonden we alles wat ze nodig hadden. Ze waren er enorm dankbaar voor.

In de maand oktober 2013 zijn wij begonnen met deze website, om het mogelijk te maken op een eenvoudige manier u te voorzien van alle informatie over onze activiteiten.

 Op 11 september 2013 brachten wij zo'n 200 bananendozen met kleding e.d. naar Ahrbruck in Duitsland voor vervoer naar Oekraïne. Hiervan werd een gedeelte gebruikt om kerstpakketten te vullen.

 Eind oktober 2013 zijn 8 grote dozen van 25 kg. naar Aachen gebracht voor transport via BPD EXPRESS naar Kazachstan.

Op 27 november 2013 berichten ons de paters en zusters vanuit Ust-Kamenogorsk en Scherbakty -Siberië- dat de dozen in goede staat zijn aangekomen.

Zij danken u allen voor de mooie kleding , alle gebreide mutsen en sjaals, warme schoenen, winter jassen, beddengroed, sokken, handschoenen en alle kleine cadeautjes.                                                                                       

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal verleenden ons een vergunning tot het houden van een collecte, van 9 t/m 14 december 2013 daarvoor onze dank. Deze deurcollecte heeft het mooie bedrag van € 1.137,74 opgebracht. Ook hebben mensen naar aanleiding van deze collecte via de bank gedoneerd. Onze hartelijke dank voor uw milde gaven.

Subcategories

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2016

                                                                                                        2016                                                  2015

                                                                                                              €                                                        €

Ontvangen   

 

Algemene Giften                                                                      6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                                  976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                           0,00                                                     0,00

Totaal                                                                             (A)    7.714,63                                    (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                   80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                             (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                   (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                       -195,29                                                1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                        896,66                                                      0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                    0,00                                                  987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                         896,66                                               -987,70

                                                                                                     701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

                                                                                 2016                                       2015

                                                                                         €                                              €

 

Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen                 4.404,30                                             5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                               2.103,67                                             2.059,68

Interest                                                                                            0,00                                                    0,00

                                                                                                 6.507,97                                             7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      336,42                                                  208,63

Financiële steun                                                                     2.000,00                                               2.000,00

Inkoop goederen                                                                    2.126,87                                               1.433,66

Transport- en portokosten                                                      2.239,97                                               2.645,44                                               

                                                                                               6.703,26                                                6.287,73

Saldo baten en lasten                                         -195,29                                               1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                                                             31-12-2016                                           31-12-2015                             31-12-2014

                                                                                                             €                                                           €                                              €

Activa                                                                     

Vlottende activa

Kas                                                                                              244.69                                                307.45                                    1.026.54

Rabobank                                                                                 7.721,38                                             6.957,25                             v    5.740,85  

Vorderingen                                                                                    0,00                                                    0,00                                           0,00

                                                                                                  7.966,07                                             7.264,70                                    6,767,39

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                        7.264,70                                            5.779,69                                       2.218,24

Bestemming resultaat                                                                   0,00                                                   0,00                                              0,00

Baten en lasten 2016 / 2015 resp.2014                                   -195,29                                             1.485,01                                       3.561,45

Totaal                                                                                        7.069,41                                            7.264,70                                       5.779,69

 

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        896,66                                                   0,00                                           987,70

                                                                                                  7.966,07                                            7.264,70                                        6.767,39