Scherbakty Kazachstan 21 oktober 2014  

Beste familie Keijmis, vrienden en weldoeners.

Toen we vandaag de vier door u toegestuurde dozen openden, was het voor ons zusters onmogelijk geen uiting te geven aan onze blijdschap. Steeds weer riepen we bij het bekijken van de spullen toe: "kijk toch eens, hoe mooi!" Het is ongelofelijk dat u ons weer zo rijkelijk bedeelt hebt met veel kinderkleding, zelfs nieuw thermisch, warme kousen, schoenen en kleine speeltjes. Het zo mooie breiwerk is natuurlijk ook een bijzondere vreugde. De hemel moge u belonen voor alle mutsen met bijpassende sjaal. Onze Jezus zegt immers zo troostvol tot de heilige zuster Faustina Kowalska: "de waarden van de dingen ligt niet in het grote maar wordt bepaald door de liefde waarmee ze gedaan zijn!"  En deze liefde hebben we aan de bijzondere inhoud van uw dozen echt gezien èn gevoeld. Wat een mooie kerstcadeautjes zullen onze kinderen daarom ook dit jaar weer krijgen. Wij, missionarissen, willen bij deze dan ook onze dankbaarheid jegens u allen uitdrukken.

Op onze Kazachstaanse steppen is al de eerste sneeuw gevallen. Het kan wel 30 tot 50 graden gaan vriezen. God zij dank is de aardappel en groente oogst al velig in de kelders opgeslagen. Zoals u weet, bestaat ons grote gezin niet uit  twee of drie kinderen, maar telt zestig kinderen, die hongerig ter tafel gaan en weldra van blijdschap zullen stralen als uw mooie gaven -de geweldige kinderkleding en het breiwerk- als persoonlijk cadeau in ontvangst zullen nemen. De prijs van levensmiddelen, hout en steenkool stijgen gestaag en men vraagt zich af waar dit zal eindigen. Bovendien staan de lonen niet in verhouding tot de prijzen die enorm oplopen. Je zou  de indruk kunnen krijgen dat Kazachstan mee wil spelen op de wereldmarkt. De realiteit is echter dat de bevolking op het platteland aan de bedelstaf was en nog steeds is. Het klopt dat wij, missionarissen, door het dagelijkse werk met de armen de behoeftigste zijde van het land zien, maar ze is wel de grootste.
Wij kunnen u daarom niet voldoenbde danken voor uw trouwe ondersteuning.

Tot overmaat van ramp is er in ons dorp een ware luizenplaag uitgebroken, waar ook de missionarissen niet van gespaard bleven. Het was zelfs zo erg, dat we de gaarkeuken moesten sluiten om het hele huis, van de kelder tot de schoorsteen te reinigen en desinfecteren. Tegelijkertijd begon het groete ontluzen van onze kinderen uit de armste gezinnen. In plaats van het simpele, hier geproduceerde luizenmiddel dat we al jaren in dergelijke noodgevallen gebruiken, wordt nu alleen nog maar een dure Europese schampo aangeboden. Omdat velen daartoe niet het geld hebben, kochten wij het voor de armste gezinnen en brachten het thuis langs. Allen namen het dankbaar aan. In het dagelijks gebed met de kinderen hier in Kazachstan sluiten wij al uw intenties mee in. Moge de "Koningin van de Rozenkrans" u en uw gezinnen met haar bijzondere moederlijke zegen, zegenen.                                                            Uw dankbare missionarissen uit Scherbakty, Kazachstan.

De 'Stichting Warm Hart voor Siberië' houdt met toestemming van deken Th. van Galen, pastoor van de St. Josephparochie en de St. Elisabethkapel van Parc Imstenrade in Heerlen, tijdens de vier weken van de Advent,  een Adventsactie voor inzameling van geld voor het Kindertehuis in Scherbakty / Kazachstan. De stichting ondersteunt het missiewerk van de kloostergemeenschap van de 'Familie van Maria' die in Scherbakty werkzaam zijn. Zij geven de meest verlaten en armste kinderen een warme maaltijd, kleding, scholing en een liefdevolle opvang.

'Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan'

Ook U kunt een gift storten op Rek. NL 71 RABO 0128 4526 76 t.a.v Stichting Warm Hart voor Siberië o.v.v. Adventsactie.          ANBI

Wij danken het Missiebureau Roermond bij voorbaat voor de toezegging het totaal bedrag met 1/3 aan te vullen.

Op 12 februari 2014 brachten wij zo'n 200 bananendozen, met kleding (o.a gebreid) schoenen, dekbedden en  dekens naar de opslagcentrale in Ahrbruck in Duitsland voor verder vervoer naar Oekraïne, waar pater Rolf-Philipp Schönenberger toestemming had gekregen  voor vervoer in het oorlogsgebied.

Op 20 maart werden acht grote dozen van zo'n 25 kg. naar Aachen gebracht voor transport via BDP EXPRESS naar Kazachstan, duur van vervoer zo'n drie tot zes weken, kort voor Pasen zijn deze dozen bij de twéé missieposten ter plaatse afgeleverd. Vanaf 2007 zijn nog alle goederen aangekomen.

Op 22 september verstuurden wij wederom wij acht grote dozen via Aachen naar onze twee missies in Scherbakty en Ust-Kamenogorsk in Kazachstan. Bericht van aankomst  op 21 oktober is inmiddels in goede staat aangekomen.

Op 24 september zijn wij met onze trouwe vriend Diaken Paul-Heinz. Erbel, bestuurslid met een 16 kuub auto vol  mooie goederen naar onze opslagcentrale in Ahrbruck in de Eifel gegaan, een deel van de goederen worden gebruikt voor het aanvullen van zo'n 1000 kerstpakketten.

Op 4 april, 23 juni en 17 november heeft de "Stichting Samen Delen" in totaal  ongeveer 48 kubiekemeter aan goederen bij ons opgehaald voor sortering, vervoer en verdeling in Polen en Litouwen.

De 30e nov. 2014 openden wij de ADVENTSACTIE in de St. Josephparochie  en de St. Elisabethkapel Parc Imstenrade Heerlen voor het kindertehuis in Scherbakty in Kazachstan.

Beste  Mama en Papa Keijmis en alle weldoeners!

"Christos Woskres ! Woistinu Woskres!"

"De Heer is verrezen! Hij is werkelijk verrezen!"

 

Deze vreugdevolle Paasgroet klinkt nu overal onder de christenen van Kazakstan. Ook u willen wij deze zegenwens doen toekomen en u daarmee heel de vreugde en alle genade  van de verrezen Heiland wensen.

Wij zijn zo rijkelijk overladen door uw actieve naastenliefde, die ontspringt aan de liefde tot God. We waren zo blij met de vier pakketten van u met de wondermooie inhoud!! We vielen van de ene verbazing in de andere. U hebt ons daarmee enorm veel plezier gedaan, van ganser harte enorm veel dank! De pakketten zijn twee dagen geleden bij ons aangekomen en wij zullen al deze geweldige kinderschoenen en kinderkleding doorgeven aan noodlijdende gezinnen. Sommige spullen hebben wij al geschonken en de blijdschap van de gezinnen was groot. Wat ons echt raakte was dat alles met zoveel liefde en zo netjes was ingepakt. Ieder schoentje had ook bijpassende sokjes! Wij waarderen dit zeer en moge God het u lonen! Misschien weet u uit onze missieberichten al van onze voortdurende 'schoenennood' in Kazakstan.

Daarom nogmaals een extra bedankje voor de vele zomerschoenen voor de kinderen.

Bericht uit de Missie van Oest-Kamenogorsk  Kerstmis 2013

Lieve familie Keijmis, alle lieve, trouwe vrienden en weldoeners.

Hartelijk dank uit het diepst van ons hart voor de mooie pakketten die we van u hebben ontvangen.
Dank voor de mooie kleding, voor alle gebreide spullen, de warme schoenen, winterjassen en beddengoed, sokken, handschoenen, mutsen en alles wat u met zo veel liefde hebt bijgevoegd. Alles is zeer goed aangekomen. Zoals jullie weten, dragen we hier in Oest-Kamenogorsk ook zorg voor de daklozen. Ze bezoeken ons, krijgen een warme maaltijd en als ze het nodig hebben ook wat van de kleding.
Deze week waren er meerdere gevallen waar het echt pijn doet deze mensen te zien. Laat in de middag, toen de keuken voor de daklozen al gesloten was, kwam een man naar ons toe en vroeg om iets te eten en zich om te mogen kleden. Hij sprak nauwelijks en kon eigenlijk ook geen normaal gesprek meer voeren. Dat was niet omdat hij had gedronken, maar omdat hij te zwak was om te spreken. Hij kon de antwoorden op onze vragen niet meer overdenken noch onder woorden brengen. Wij gaven hem iets warms te eten en namen hem mee naar ons caritashuis, waar we hem schone kleding gaven. Hij had bijna drie kwartier nodig om zich om te kleden, zo erg was hij er aan toe. In zijn ogen was niet veel leven te herkennen en eigenlijk leefde hij maar nauwelijks.
De volgende dag hadden we een vergelijkbaar geval. Een moeder bezocht ons met haar misschien achtienjarige zoon. Hen was aan te zien dat ze al lang op de straat leefden en de kleding die ze droegen, kon men geen kleding meer noemen, omdat ze zo kapot en vuil was. Ook voor hen beiden vonden we alles wat ze nodig hadden. Ze waren er enorm dankbaar voor.

Subcategorieën

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2017

                                                                                                     2017                                                     2016                                                   2015

                                                                                                           €                                                        €                                                         €

Ontvangensten   

 

Algemene Giften                                                                      5.623,20                                            6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                               2.000,00                                               976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                            0,00                                                   0,00                                                     0,00

Totaal                                                                                (A)   7.623,20                                   (A)    7.714,63                                   (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                              4.110,56                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                1.015,78                                                  80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                                (B)    5.126,34                                   (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                      (A-B)    2.496,86                               (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                          1.512,64                                               -195,29                                             1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                         1.880,88                                                896,66                                                          0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                   896,66                                                    0,00                                                      987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                            984,22                                               896,66                                               -987,70

                                                                                                     2.496,86                                               701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

                                                                                2017                                                         2016                                                   2015

                                                                                       €                                                                €                                                          €

 Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen              3.782,50                                                   4.404,30                                               5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                            1.690,70                                                    2.103,67                                               2.059,68

Interest                                                                                         0,00                                                           0,00                                                       0,00

                                                                                              5.473,20                                                    6.507,97                                                7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      255,08                                                       336,42                                                 208,63

Financiële steun                                                                            0,00                                                    2.000,00                                              2.000,00

Inkoop goederen                                                                     1.812,31                                                    2.126,87                                             1.433,66

Transport- en portokosten                                                       1.893,17                                                    2.239,97                                             2.645,44                                               

                                                                                                3.960,56                                                    6.703,26                                              6.287,73

Saldo baten en lasten                                          1.512,64                                           -195,29                                              1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2017                                              

 

                                                                                                        2017                                            2016                             2015                                         

                                                                                                              €                                                   €                                   €                             

 Activa                                                                                  

Vlottende activa

 

Kas                                                                                                581,16                                          244.69                         307,45                                                        Rabobank                                                             9.881,77                                        7.721,38                     6.957,25                                             

Vorderingen                                                                                      0,00                                                0,00                            0.00                                                                                                                                  10.462,93                                         7.966,07                    7.264,70                                             

 

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                           7.069,41                                         7.264,70                   5.779,69                                         

Bestemming resultaat                                                                      0,00                                                 0,00                         0,00                                           

Baten en lasten 2014 resp 2013                                                1.512,64                                             -195,29                  1.485,01                                                                                                                                     8.582.05                                            7.069,41                 7.264,70                                                               

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        1.880,88                                             896,66                           0,00                                                                                                                                   10.462,93                                          7.966,07                    7.264,70