In de maand oktober 2013 zijn wij begonnen met deze website, om het mogelijk te maken op een eenvoudige manier u te voorzien van alle informatie over onze activiteiten.

 Op 11 september 2013 brachten wij zo'n 200 bananendozen met kleding e.d. naar Ahrbruck in Duitsland voor vervoer naar Oekraïne. Hiervan werd een gedeelte gebruikt om kerstpakketten te vullen.

 Eind oktober 2013 zijn 8 grote dozen van 25 kg. naar Aachen gebracht voor transport via BPD EXPRESS naar Kazachstan.

Op 27 november 2013 berichten ons de paters en zusters vanuit Ust-Kamenogorsk en Scherbakty -Siberië- dat de dozen in goede staat zijn aangekomen.

Zij danken u allen voor de mooie kleding , alle gebreide mutsen en sjaals, warme schoenen, winter jassen, beddengroed, sokken, handschoenen en alle kleine cadeautjes.                                                                                       

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal verleenden ons een vergunning tot het houden van een collecte, van 9 t/m 14 december 2013 daarvoor onze dank. Deze deurcollecte heeft het mooie bedrag van € 1.137,74 opgebracht. Ook hebben mensen naar aanleiding van deze collecte via de bank gedoneerd. Onze hartelijke dank voor uw milde gaven.

Het beleidsplan voor het jaar 2014 t/m 2017 bevat de volgende punten:

  • In de maanden februari en september, dozen met kleding en schoeisel naar de missie posten in Scherbakty en Ust Kamenogorsk in Kazachstan sturen.
  • In de maanden maart, juli en oktober, kleding, schoeisel, dekens enz. naar Arhbruck in Duitsland brengen  voor vervoer naar de Ukraïne.
  • Gedurende het jaar vervoer van hulpgoederen naar Ukraine, Polen, Roemenië en Litouwen verzorgen.

Subcategories

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2016

                                                                                                        2016                                                  2015

                                                                                                              €                                                        €

Ontvangen   

 

Algemene Giften                                                                      6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                                  976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                           0,00                                                     0,00

Totaal                                                                             (A)    7.714,63                                    (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                   80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                             (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                   (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                       -195,29                                                1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                        896,66                                                      0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                    0,00                                                  987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                         896,66                                               -987,70

                                                                                                     701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

                                                                                 2016                                       2015

                                                                                         €                                              €

 

Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen                 4.404,30                                             5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                               2.103,67                                             2.059,68

Interest                                                                                            0,00                                                    0,00

                                                                                                 6.507,97                                             7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      336,42                                                  208,63

Financiële steun                                                                     2.000,00                                               2.000,00

Inkoop goederen                                                                    2.126,87                                               1.433,66

Transport- en portokosten                                                      2.239,97                                               2.645,44                                               

                                                                                               6.703,26                                                6.287,73

Saldo baten en lasten                                         -195,29                                               1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                                                             31-12-2016                                           31-12-2015                             31-12-2014

                                                                                                             €                                                           €                                              €

Activa                                                                     

Vlottende activa

Kas                                                                                              244.69                                                307.45                                    1.026.54

Rabobank                                                                                 7.721,38                                             6.957,25                             v    5.740,85  

Vorderingen                                                                                    0,00                                                    0,00                                           0,00

                                                                                                  7.966,07                                             7.264,70                                    6,767,39

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                        7.264,70                                            5.779,69                                       2.218,24

Bestemming resultaat                                                                   0,00                                                   0,00                                              0,00

Baten en lasten 2016 / 2015 resp.2014                                   -195,29                                             1.485,01                                       3.561,45

Totaal                                                                                        7.069,41                                            7.264,70                                       5.779,69

 

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        896,66                                                   0,00                                           987,70

                                                                                                  7.966,07                                            7.264,70                                        6.767,39