9 maart, brachten wij 300 bananendozen, met zomerkleding  e.d. ,medische verbandmiddelen, brillen en gehoorapperaten naar de opslagcentrale in Ahrbrück Duitsland voor verder vervoer naar de Oekraine en Roemenië naar de missieposten van Pater Rolf Philipp Schönenberger. Gift € 300,00 bijdrage voor vervoerskosten.

18 maart, werden 8 grote dozen van 25 kg, aan zomerkleding en kleine geschenkjes, naar Aachen Duitsland gebracht voor verder transport per BDP EXPRESS naar Kazachstan: 4 dozen met kinderkleding voor de missiepost in Scherbakty en 4 dozen met kinder en herenkleding naar de missiepost  in Ust-Kamenogorsk. Kosten Totaal € 482,34.        

21 mei, overhandigde de penningmeester  € 1.000,00 aan Pater Marc Daniël. DePuydt, hoofd van de mssiepost in Ust-Kamenogorsk Kazachstan, als donatie voor zijn missie.

6 juli, brachten wij 300 banendozen, met allelei kleding, schoeisel, dekens, dekbedden, medische middelen e.d., per gehuurde bestelauto van 18  kuub  inhoud  van Autop, kosten rond € 200,00, naar de opslagcentrale van de familie Krüger in Ahrbrück Duitsland, waarvanuit dit jaar reeds 3 grote LKW.transporten á 100 kuub naar Oost-Europa zijn vervoerd.

11 juli, overhandigde Pater Petrus Canisius Opus J.S.S. van de Familie van Maria, in opdracht van de Stichting Warm Hart voor Siberië, € 1000,00 aan Pater Matthew James. Garofalo, hoofd van de missiepost in Scherbakty Kazachstan , als donatie voor zijn missie.

 14 oktober brachten we 8 grote dozen van ongeveer 25 kg. aan winterkleding, laarzen, mutsen, schaals, handschoenen, thermokleding, kleine geschenken voor kinderen en ouderen naar Aachen Duitsland voor verder transport per BDP EXPRESS naar Kazachstan, 4 dozen naar de missiepost in Ust-Kamenogorsk en 4 dozen naar onze missiepost in Scherbakty.                           Kosten totaal € 395,05     .Vele ouderen hebben warme kleding gebreid voor de missie.

Van 17 t/m 22 oktober Opbrengst huis aan huis collecte Gemeente Voerendaal € 1.889,14. Hartelijke dank.

16 november werden 300 bananendozen met dekbedden, overtrek en kussen, kleding dames, heren, kinder, zuigelingen en vooral mooie kleine cadeautjes voor kinderen ter aanvulling van zo'n 2000 kerstpakketten, naar het depot in Ahrbrück gebracht. Kosten rond de € 550,00

In de St. Joseph parochie en de St. Elisabeth kapel van Parc Imstenrade te Heerlen wordt een adventsactie gehouden van 27 november t/m/ 24 december ten behoeve van onze stichting. Opbrengst € 1312.57

 

 

 

 

Lieve vrienden en weldoeners.

Wij hebben dit jaar werkelijk gedacht, dat we de kinderen geen kleding geschenken konden maken voor kerstmis, omdat we bijna niets hadden. Toen kwamen toch uw pakketten aan, ze zijn zo eenvoudig en bijzonder! Over de geweldig leuke mutsen en sjaals, truitjes, handschoenen en de thermokousen verheugen de kinderen zich enorm.

Ook dit jaar willen we U allen weer onze oprechte dankbaarheid betuigen, voor de jarenlange trouwe hulp, die U onze missie door de zendingen van pakkettten bewijst. Hoeveel goeds konden we daardoor steeds weer doen en hoeveel hulp konden we verder doorgeven! U hebt ons ook nu weer, met de kerst in het vooruitzicht veel geschonken. Wij kwamen niet meer bij van verbazing toen we de pakketten openden! En alles is op het juiste moment aangekomen! De mooie kinderkleding, de vele zelf gebreide kledingstukken, de vele handschoenen en kinderkousen.

De Voorzienigheid heeft het mede door uw hulp mogelijk gemaakt dat we ook dit jaar weer voor ieder kind appart een kertspakketje konden maken.Voor alles, wensen we voor ieder van U persoonlijk van ganser harte Gods zegen toe! Duizend maal dank en genade Gods van ganser harte !!! Ook danken we U nogmaals , dat we U ook door Uw trouwe hulp -€ 4000,00 Adventsactie 2014- onze kindersoepkeuken konden behouden van U komt toch al vele jaren een rijke zegen, en de meesten van de misdeelde kinderen vinden daar 'n tweede en vooral liefdevol thuis.Met onze kinderen bidden we dagelijks voor al Uw dierbaren, dat beloven we U, lieve vrienden en weldoeners. Gezegend Kerstmis in verbondenheid voor de kribbe. Uw dankbare missionarissien uit Scherbakty. Uw zuster Florida.

                                                                Lieve vrienden en weldoeners,                                           25 maart 2015

In de Oekraine rusten op het ogenblik de wapens. De ellende van de bevolking in het Donbass-gebied en de gevolgen van de verwoesting door de oorlog zijn overal zichtbaar. 1.8 miljoen mensen moesten hun woning verlaten en vonden een schuilplaats in kelders zonder licht, verwarming en water. Ze zijn naar Rusland of West-Oekraine gevlucht, waar ze in houten barakken zonder verwarming ondergebracht werden, Vele vluchtelingen keren nu weer naar hun verwoeste huizen terug. De handel ligt stil en de prijzen van levensmiddelen zijn twee tot drievoudig gestegen. Het gas werd 300% duurder, en de stroom kost het dubbele. Pensioenen worden sinds maanden niet meer uitgekeerd. Veel ouderen, kinderen en gezinnen hebben honger en 1.7 miljoen kinderen lijden onder angst, kou, verwaarlozing, tekort aan voeding, medicijnen en onderwijs.Daarom verrasten we al deze mensen, met een ruimhartig levensmiddelenpakket, we zouden ze graag vaker geven..

Eén van de vele projecten die wij gaan verwezenlijken is een kinderdagcentrum in het zuiden van Kiëv:  Om  de toenemende behoefte aan verzorgingsplaatsen voor kinderen te dekken. In de directe buurt moet een magazijn met sociaal station ontstaan, zodat we de stroom aan hulpgoederen uit west-europa direct aan de verarmde landsbevolking kunnen afgeven.

We willen graag alle weldoeners en medewerkers voor hun royale en daadkrachtige ondersteuning bedanken. Samen met hen mogen wij in de vorm van veelvoudige humanitaire projecten zichtbare tekenen van barmhartigheid tonen in een wereld, die naar liefde en medegevoel snakt.

Pater Rolf-Philipp  Schönenberger.

22 januari 2015 werd de opbrengst van de Adventsactie 2014 voor het kindertehuis € 4000,00 via de Rabobank  overgemaakt aan pater Bonaventura (Garofalo Matthew James)  hoofd van de missie post in Scherbakty.

11 februari 2015 brachten wij zo'n 250 bananendozen, met kleding (o.a. gebreid), schoenen, dekbedden, dekens en medische middelen naar de opslagcentrale in Ahrbrück Duitsland voor verder vervoer naar Oekraïne, waar Pater Rolf Philipp Schönenberger toestemming had van de autoriteiten voor vervoer tot in het oorlogs gebied, waar de slachtoffers en hulpverleners dringend behoefte aan hadden.

23 maart 2015  werden 8 grote dozen van 25 kg iinhoud aan kleding, schoenen e.d. naar Aachen gebracht voor verder transport via  BDP EXPRESS naar Kazachstan, 4 dozen voor de missie in Scherbakty en 4 dozen voor de missie in Ust-Kamenogorsk. Kosten € 50,00 per doos.

31 mei 2015 hebben wij tijdens een ontmoeting in Düsseldorf Duitsland aan Pater Francesco DePuydt verantwoordelijke voor de missiepost in Ust-Kamenogorsk in Kazachstan € 2000,00 persoonlijk overhandigd, voor de allerarmsten in hun missie.

20 juni  2015 brachten we 250 bananendozen met kleding en medische middelen naar de centrale opslagruimte in Arhbrück Duitsland voor verder vervoer naar de Orkraïne en Roemenië. voor de missieposten van Pater Rolf Philipp Schönenberg. Kosten vervoer ruim € 500,00

5 augustus 2015 een "Liefdevolle gift" € 50 voor de arme kindjes in de missie, van onze dopeling Lisa. Paffen.

19 t/m 24 oktober 2015 collecte gemeente Voerendaal opbrengst € 2.006,32.

28 oktober 2015 werden voor de derde keer dit jaar  275 bananendozen met kleding, schoenen en medische middelen naar  de centrale opslagruimte in Ahrbrük Duitsland gebracht voor verder vervoer naar de Oekraïne en Roemenië.              Kosten € 525,00

16 november 2015 brachten wij 10 grote dozen van gemiddeld 25 kg.aan kleding, schoenen e.d.  naar Aachen voor verder transport via BDP EXPRESS naar Kazachstan: 5 dozen voor de missie in Scherbakty en 5 dozen voor de missie in Ust-Kamengorsk. Kosten ongeveer € 50,00 per doos. In totaal € 534,10. Deze dozen zijn nog juist voor Kerstmis aangekomen, en met vreugde ontvangen, voor Kerstcadeau's.

 

Subcategories

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2016

                                                                                                        2016                                                  2015

                                                                                                              €                                                        €

Ontvangen   

 

Algemene Giften                                                                      6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                                  976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                           0,00                                                     0,00

Totaal                                                                             (A)    7.714,63                                    (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                   80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                             (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                   (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                       -195,29                                                1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                        896,66                                                      0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                    0,00                                                  987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                         896,66                                               -987,70

                                                                                                     701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

                                                                                 2016                                       2015

                                                                                         €                                              €

 

Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen                 4.404,30                                             5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                               2.103,67                                             2.059,68

Interest                                                                                            0,00                                                    0,00

                                                                                                 6.507,97                                             7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      336,42                                                  208,63

Financiële steun                                                                     2.000,00                                               2.000,00

Inkoop goederen                                                                    2.126,87                                               1.433,66

Transport- en portokosten                                                      2.239,97                                               2.645,44                                               

                                                                                               6.703,26                                                6.287,73

Saldo baten en lasten                                         -195,29                                               1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                                                             31-12-2016                                           31-12-2015                             31-12-2014

                                                                                                             €                                                           €                                              €

Activa                                                                     

Vlottende activa

Kas                                                                                              244.69                                                307.45                                    1.026.54

Rabobank                                                                                 7.721,38                                             6.957,25                             v    5.740,85  

Vorderingen                                                                                    0,00                                                    0,00                                           0,00

                                                                                                  7.966,07                                             7.264,70                                    6,767,39

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                        7.264,70                                            5.779,69                                       2.218,24

Bestemming resultaat                                                                   0,00                                                   0,00                                              0,00

Baten en lasten 2016 / 2015 resp.2014                                   -195,29                                             1.485,01                                       3.561,45

Totaal                                                                                        7.069,41                                            7.264,70                                       5.779,69

 

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        896,66                                                   0,00                                           987,70

                                                                                                  7.966,07                                            7.264,70                                        6.767,39