16 maart 2017 brachten wij 8 grote dozen met zomerkleding naar Aachen voor verder vervoer met BPD express naar onze missieposten in Scherbakty en Ust-Kaminogorsk in Kazachstan. Totale kosten voor vervoer € 557,84

22 maart 2017 brachten wij 350 bananendozen met beddengoed, schoeisel en kleding voor volwassenen, kinderen en babys. Breigoed voor kinderen en babys, naar ons depot in Ahrück /  Duitsland voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Philipp Schönenberger, in Ukraine, Litouwen, Roemenië en Rusland, voor de allerarmste gezinnen. Totale kosten voor vervoer € 545,00

10 juli 2017 brachten wij weer 360 bananendozen met kleding enz. naar ons kleding depot in Ahrbrück / Duitsland, voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Philipp Schönenberger.  Totale kosten € 522,55

Juli 2017 Is Cisca. Keijmis - Linthorst secretaris van Warm Hart voor Siberië, vanuit het project "Ideeënwedstrijd Eenzaamheid, wat doe jij eraan?"  uitgeroepen tot  "Ambassadeur tegen eenzaamheid van de Gemeente Voerendaal." door het opsporen van eenzamen met als doel hen te laten breien voor de straatkinderen in het arme en koude Siberië, waar het kan vriezen tot wel 55 graden onder nul.

 15 september 2017 brachten wij weer 8 grote dozen met winterkleding naar Aachen voor verder vervoer met BPD express naar onze missieposten in Scherbakty en Ust-Kaminogorsk. Totale kosten € 438,96 ( € 3,39 per kilo.) (Een gift voor deze kosten van vervoer is zeer welkom.) Eind oktober zijn 4 dozen aangekomen in de missiepost van Ust-Kamenogorsk en 4 in Scherbakty.

Huis aan huis collecte in de Gemeente Voerendaal vanaf 23 t/m  28 oktober 2017 ook uw financiële gift hebben wij hard nodig.    Opbrengst € 1.666,67 Hartelijke dank. 

6 november 2017 brachten wij weer 360  bananedozen met winterkleding enz. naar ons kleding depot in Ahrbrück / Duitsland voor verder vervoer naar de missies van Pater Rolf-Phipp, Schönenberger in de Ukraine, Litouwen en Roemenië, voor de allerarmste gezinnen, de zwakken en zieken. Milde gevers wij kunnen uw financiële steun niet missen, willen wij het vervoer en inkopen van goederen en klaarmaken van Kerstpaketten kunnen blijven betalen. Totale kosten voor vervoer € 500

9 maart, brachten wij 300 bananendozen, met zomerkleding  e.d. ,medische verbandmiddelen, brillen en gehoorapperaten naar de opslagcentrale in Ahrbrück Duitsland voor verder vervoer naar de Oekraine en Roemenië naar de missieposten van Pater Rolf Philipp Schönenberger. Gift € 300,00 bijdrage voor vervoerskosten.

18 maart, werden 8 grote dozen van 25 kg, aan zomerkleding en kleine geschenkjes, naar Aachen Duitsland gebracht voor verder transport per BDP EXPRESS naar Kazachstan: 4 dozen met kinderkleding voor de missiepost in Scherbakty en 4 dozen met kinder en herenkleding naar de missiepost  in Ust-Kamenogorsk. Kosten Totaal € 482,34.        

21 mei, overhandigde de penningmeester  € 1.000,00 aan Pater Marc Daniël. DePuydt, hoofd van de mssiepost in Ust-Kamenogorsk Kazachstan, als donatie voor zijn missie.

6 juli, brachten wij 300 banendozen, met allelei kleding, schoeisel, dekens, dekbedden, medische middelen e.d., per gehuurde bestelauto van 18  kuub  inhoud  van Autop, kosten rond € 200,00, naar de opslagcentrale van de familie Krüger in Ahrbrück Duitsland, waarvanuit dit jaar reeds 3 grote LKW.transporten á 100 kuub naar Oost-Europa zijn vervoerd.

11 juli, overhandigde Pater Petrus Canisius Opus J.S.S. van de Familie van Maria, in opdracht van de Stichting Warm Hart voor Siberië, € 1000,00 aan Pater Matthew James. Garofalo, hoofd van de missiepost in Scherbakty Kazachstan , als donatie voor zijn missie.

 14 oktober brachten we 8 grote dozen van ongeveer 25 kg. aan winterkleding, laarzen, mutsen, schaals, handschoenen, thermokleding, kleine geschenken voor kinderen en ouderen naar Aachen Duitsland voor verder transport per BDP EXPRESS naar Kazachstan, 4 dozen naar de missiepost in Ust-Kamenogorsk en 4 dozen naar onze missiepost in Scherbakty.                           Kosten totaal € 395,05     .Vele ouderen hebben warme kleding gebreid voor de missie.

Van 17 t/m 22 oktober Opbrengst huis aan huis collecte Gemeente Voerendaal € 1.889,14. Hartelijke dank.

16 november werden 300 bananendozen met dekbedden, overtrek en kussen, kleding dames, heren, kinder, zuigelingen en vooral mooie kleine cadeautjes voor kinderen ter aanvulling van zo'n 2000 kerstpakketten, naar het depot in Ahrbrück gebracht. Kosten rond de € 550,00

In de St. Joseph parochie en de St. Elisabeth kapel van Parc Imstenrade te Heerlen wordt een adventsactie gehouden van 27 november t/m/ 24 december ten behoeve van onze stichting. Opbrengst € 1312.57

 

 

 

 

Lieve vrienden en weldoeners.

Wij hebben dit jaar werkelijk gedacht, dat we de kinderen geen kleding geschenken konden maken voor kerstmis, omdat we bijna niets hadden. Toen kwamen toch uw pakketten aan, ze zijn zo eenvoudig en bijzonder! Over de geweldig leuke mutsen en sjaals, truitjes, handschoenen en de thermokousen verheugen de kinderen zich enorm.

Ook dit jaar willen we U allen weer onze oprechte dankbaarheid betuigen, voor de jarenlange trouwe hulp, die U onze missie door de zendingen van pakkettten bewijst. Hoeveel goeds konden we daardoor steeds weer doen en hoeveel hulp konden we verder doorgeven! U hebt ons ook nu weer, met de kerst in het vooruitzicht veel geschonken. Wij kwamen niet meer bij van verbazing toen we de pakketten openden! En alles is op het juiste moment aangekomen! De mooie kinderkleding, de vele zelf gebreide kledingstukken, de vele handschoenen en kinderkousen.

De Voorzienigheid heeft het mede door uw hulp mogelijk gemaakt dat we ook dit jaar weer voor ieder kind appart een kertspakketje konden maken.Voor alles, wensen we voor ieder van U persoonlijk van ganser harte Gods zegen toe! Duizend maal dank en genade Gods van ganser harte !!! Ook danken we U nogmaals , dat we U ook door Uw trouwe hulp -€ 4000,00 Adventsactie 2014- onze kindersoepkeuken konden behouden van U komt toch al vele jaren een rijke zegen, en de meesten van de misdeelde kinderen vinden daar 'n tweede en vooral liefdevol thuis.Met onze kinderen bidden we dagelijks voor al Uw dierbaren, dat beloven we U, lieve vrienden en weldoeners. Gezegend Kerstmis in verbondenheid voor de kribbe. Uw dankbare missionarissien uit Scherbakty. Uw zuster Florida.

Subcategorieën

 

Stichting "Warm Hart voor Siberië" Voerendaal

Overzicht van Ontvangstenen Uitgaven over 2017

                                                                                                     2017                                                     2016                                                   2015

                                                                                                           €                                                        €                                                         €

Ontvangensten   

 

Algemene Giften                                                                      5.623,20                                            6.737,97                                             7.772,74                          

Voor bijzondere bestemmingen                                               2.000,00                                               976,66                                              3.060,00

Interest                                                                                            0,00                                                   0,00                                                     0,00

Totaal                                                                                (A)   7.623,20                                   (A)    7.714,63                                   (A)    10,832,74

 

Uitgaven

 

Operationele uitgaven                                                              4.110,56                                             6.933,26                                              6.287,73

Voor bijzondere bestemmingen                                                1.015,78                                                  80,00                                              4.047,70  

Totaal                                                                                (B)    5.126,34                                   (B)     7.013,26                                   (B)    10.335,43

                                                                                      (A-B)    2.496,86                               (A-B)        701,37                              (A-B)          497,31

 

Waarvan

 

Saldo Baten minus lasten                                                          1.512,64                                               -195,29                                             1.485,01   

Betemmingsvoorzieningen

31 december                                                         1.880,88                                                896,66                                                          0,00

Bestemmingsvoorzieningen

1 januari                                                                   896,66                                                    0,00                                                      987,70

Toename bestemmingsvoorzieningen                                            984,22                                               896,66                                               -987,70

                                                                                                     2.496,86                                               701,37                                                497,31

 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

                                                                                2017                                                         2016                                                   2015

                                                                                       €                                                                €                                                          €

 Baten

 

Algemene giften zonder bijzondere bestemmingen              3.782,50                                                   4.404,30                                               5.713,06

Collecte Gemeente Voerendaal                                            1.690,70                                                    2.103,67                                               2.059,68

Interest                                                                                         0,00                                                           0,00                                                       0,00

                                                                                              5.473,20                                                    6.507,97                                                7.772,74

 

Lasten

 

Algemene kosten                                                                      255,08                                                       336,42                                                 208,63

Financiële steun                                                                            0,00                                                    2.000,00                                              2.000,00

Inkoop goederen                                                                     1.812,31                                                    2.126,87                                             1.433,66

Transport- en portokosten                                                       1.893,17                                                    2.239,97                                             2.645,44                                               

                                                                                                3.960,56                                                    6.703,26                                              6.287,73

Saldo baten en lasten                                          1.512,64                                           -195,29                                              1.485,01

 

 

 

Balans per 31 december 2017                                              

 

                                                                                                        2017                                            2016                             2015                                         

                                                                                                              €                                                   €                                   €                             

 Activa                                                                                  

Vlottende activa

 

Kas                                                                                                581,16                                          244.69                         307,45                                                        Rabobank                                                             9.881,77                                        7.721,38                     6.957,25                                             

Vorderingen                                                                                      0,00                                                0,00                            0.00                                                                                                                                  10.462,93                                         7.966,07                    7.264,70                                             

 

Passiva

Eigen vermogen

saldo baten en lasten v.j                                                           7.069,41                                         7.264,70                   5.779,69                                         

Bestemming resultaat                                                                      0,00                                                 0,00                         0,00                                           

Baten en lasten 2014 resp 2013                                                1.512,64                                             -195,29                  1.485,01                                                                                                                                     8.582.05                                            7.069,41                 7.264,70                                                               

Kortlopende schulden

Voorzieningen met specifieke bestemmingen                        1.880,88                                             896,66                           0,00                                                                                                                                   10.462,93                                          7.966,07                    7.264,70