Stichting Warm Hart voor Siberië kan niet werken zonder de financiële ondersteuning van vele donateurs. Het, verpakken en versturen van de vele goederen door vrijwilligers, kosten helaas geld. Ondanks dat de stichting geen winst maakt, worden er dus, omwille van het versturen van de kleding e.d. toch kosten gemaakt. Onze stichting, bestuurd door vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, ook geen onkosten vergoeding. Ook proberen wij, naar vermogen, de missieposten financieel te ondersteunen, b.v. gaarkeukens, huisvesting, onderwijs en de zorg voor de allerarmste kinderen, gezinnen, bejaarden en zieken.

Daarom vragen wij u om een liefdevolle gift:

Rekening nummer: NL71 RABO 0128 4526 76

t.n.v. Stichting Warm Hart voor Siberië


De logo anbiStichting Warm Hart voor Siberië is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling ANBI. Daarom zijn uw giften binnen de bestaande regels fiscaal aftrekbaar!

U kunt zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken. Indien u minimaal vijf jaar lang een gift doet, kunt u een onder-handse schenkingsovereenkomst opmaken. Het te schenken bedrag is dan volledig aftrekbaar. Voor een model  onderhandse schenkingsover-eenkomst kunt contact opnemen met de penningmeester W.Keijmis  (zie menu contact)

Wij danken de Rabobank dat zij verenigingen en stichtingen, zoals Stichting Warm Hart voor Siberië, ook een warm hart toedragen, en de kosten van de Rabo rekening en het Rabo Internetbankieren vergoeden. Dank!

RSIN fiscaal nummer:
8526.30.463

K.v.K – nummer: 57555508

Schenking aftrekbaar.

Giften via de bankrekening, kunnen wij niet persoonlijk bedanken daar de bank wegens privacy redenen geen adressen mag vrijgeven. Daarom danken wij via deze weg onze liefdevolle milde gevers.