Het financieel jaarverslag van het jaar 2014 kunt u lezen door deze link te volgen.

Balans per 31 december 2015